«Hi ha falta d’educació i formació en general a les carreres d’art. Les universitats també haurien de formar els artistes en fiscalitat, contractació, drets d’autor, propietat intel·lectual i món laboral i empresarial.» Isabel Niño


¿Existen carencias de educación en las universidades de arte?

«Hay falta de educación y formación en general en las carreras de arte. Las universidades también deberían formar a los artistas en fiscalidad, contratación, derechos de autor, propiedad intelectual, y mundo laboral y empresarial.» Isabel Niño