«L’ensenyament se centra principalment en la creació artística, però s’ha de pensar que aquest artista també serà un empresari, i que als seus inicis no podrà delegar la part empresarial del negoci. Els galeristes i col·leccionistes també tenen els mals de cap que tenen els empresaris d’altres sectors.» Isabel Niño.


El artista es creador, empresario y tiene responsabilidades legales y fiscales

«La enseñanza se centra principalmente en la creación artística, pero hay que pensar que este artista será también un empresario, y que en sus inicios no podrá delegar la parte empresarial del negocio. Los galeristas y coleccionistas también tienen los dolores de cabeza que tienen los empresarios de otros sectores.» Isabel Niño.